HỒ SƠ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU- CTY TNHH NAM PHÁT 
THI CÔNG SƠN EPOXY, SƠN SÂN TENNIS, SƠN LÓT KẼM, CHỐNG THẤM SIKA